top of page

Historie

In het jaar 1961 begon in het buitengebied van Haaksbergen de kleiduivenschietvereniging Grensland met haar activiteiten. Een vriendengroep van jagers die ook buiten het jachtseizoen hun schutterscapaciteiten wilden testen nam daarvoor het initiatief. Het terrein was eigendom van de Haaksbergse Hervormde Diaconie die het verhuurde aan de heer Groothuis, eigenaar van de gelijknamige zaak in geweren en jachtartikelen aan de Haaksbergerstraat in Enschede. Groothuis verkocht in 1967 zijn zaak aan Edo Terpstra die daarmee ook huurder van de schietbaan werd met de KSV Grensland als medegebruiker. Wel bleef het echtpaar Groothuis nog betrokken bij het baanbeheer. Door perikelen tussen Terpstra en de diaconie dreigde het al na enige jaren mis te gaan. Grensland reageerde snel en betaalde de achterstallige huur. Daarmee werd de vereniging officieel huurder van de baan.

_N888064.JPG

Begin jaren tachtig dreigden er opnieuw problemen. De Hinderwetvergunning moest herzien worden en de aanvraag van Grensland kwam ‘aan de paal’ zoals dat heette. Een van de buurtbewoners maakte bezwaar wat leidde tot een slepende procedure die eindigde voor de Raad van State. Daar werd Grensland voor het grootste deel in het gelijk gesteld en was het bestaan dus verzekerd. Vanaf eind jaren tachtig ondernam Grensland stappen bij de diaconie om de baan te kopen. In januari 1992 vond uiteindelijk de overdracht bij de notaris plaats. Om de koopsom te kunnen financieren werd met succes een beroep op de bank en de leden gedaan.​
 

Vanaf de oprichting van de vereniging tot nu heeft de technologische ontwikkeling niet stilgestaan en die gaat nog steeds door. In het begin moesten de werpmachines nog met de hand gespannen worden wat al gauw tot ‘materiaalmoeheid’ bij de veelal jonge baanhulpen leidde. Nu gaat alles elektronisch en vaak draadloos. De stroom op de baan werd tot voor kort nog geleverd door een diesel generator. Vooral de eerste generatie daarvan had een doffe doordringende klank die voor de buurt misschien nog hinderlijker was dan het schieten zelf. Toen er een turbodiesel generator voor in de plaats kwam was dat geluidstechnisch een enorme verbetering.
Inmiddels is Grensland op het net aangesloten en behoren problemen met de stroomvoorziening tot het verleden.

2.JPG
ksv_baan_1.webp

In 2023 telt Grensland een kleine 170 leden waarvan een groeiend deel sportschutters. Omdat er steeds meer sportschutters lid werden van KSV Grensland is enige jaren geleden besloten om een zustervereniging op te richten met de naam SV Het Lankheet, onze verlofhouders zijn lid van deze verenging. In de praktijk wordt er geen onderscheid gemaakt en functioneren we als één vereniging. Het Lankheet is aangesloten bij de KNSA. Het KNSA lidmaatschap is voor sportschutters een vereiste, evenals een certificering van de vereniging door de KNSA.

Met een historie van meer dan 63 jaar is Grensland een van de oudste kleiduivenschietverenigingen van Nederland. We zijn met onze tijd meegegaan. Wat gebleven is zijn de sfeer onder de leden en de schitterende natuur waarin de schietbaan ligt en waar wij voorzichtig en met respect mee omgaan.

Inmiddels is Grensland op het net aangesloten en behoren problemen met de stroomvoorziening tot het verleden.

bottom of page